Συστημική Κοστολόγηση, Γεώργιος Η. Παϊκόπουλος

Ψηφιακή Διοικητική Κοστολόγηση ομίλου εταιριών και εταιρίας

Για να κατεβάσετε την ψηφιακή εφαρμογή, εισάγετε κωδικό πρόσβασης.

ISBN: 978-960-02-3521-0
Σελίδες: 280
Έτος πρώτης έκδοσης: 2019
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 2019
Διαστάσεις: 17 × 24 cm

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH
Η ψηφιακή εφαρμογή εμπεριέχεται στο φάκελο
costbase και “τρέχει” κάτω από τον local disk “C“ path : c:\costbase
Η όλη ψηφιακή εφαρμογή είναι δημιούργημα του καθηγητή και συγγραφέα
Γεωργίου Η. Παϊκόπουλου και η ανάπτυξή της περιγράφεται αναλυτικά
στο INFORMATION report της ψηφιακής βάσης (file INF)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Για την ασφάλεια των data ως και των συναρήσεων-μακροεντολών
  χρησιμοποιείται προστασία κελιών (protect worksheet) και μακροεντολών
  (VBA project password) με τον τετραψήφιο κωδικό προστασίας 1234
 • Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή εφαρμογή «τρέχει» και σε MAC υπολογιστή
  στο αντίστοιχο με τα Windows επίπεδο, ήτοι ο φάκελος costbase (που περιέχει
  τα excel files της ψηφιακής εφαρμογής) κάτω από τον Macintosh HD
  Ακολουθούν οι οδηγίες λήψης της ψηφιακής εφαρμογής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

 1. Οι υπάρχουσες καταχωρίσεις (dataentry) στα sheets των αντίστοιχων files της
  ψηφιακής βάσης και τα προκύπτοντα κοστολογικά αποτελέσματα αποτελούν
  ενδεικτική απεικόνιση της όλης εφαρμογής. Για τη χρησιμοποίησή της στην
  επιχείρηση γίνεται delete, μέσω της σχετικής εντολής. «Kαλό είναι να κρατηθεί
  με copy των files σε άλλον φάκελο η ως άνω ενδεικτική απεικόνιση, για λόγους
  αφομοίωσης της εφαρμογής».
 2. Η σχετική με την εφαρμογή της τεχνικής των αποκλίσεων ανάπτυξη περιγράφεται
  στο βιβλίο μου: «Ανάπτυξη συστήματος προϋπολογισμού απολογισμού
  και τεχνική των αποκλίσεων», το οποίο παρέχεται με συνοδευτική ψηφιακή
  εφαρμογή και πρόκειται να επανεκδοθεί σε νεότερη έκδοση, με τίτλο
  «Συστημικός προϋπολογισμός – Ψηφιακή διαχείριση & Τεχνική των αποκλίσεων».
 3. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη
  της εφαρμογής στην επιχείρηση επικοινωνείτε μαζί μου
  στο email: ghpaikopoulos@gmail.com